Pielęgnacja zieleni czyli kompleksowe zabiegi pielęgnacyjne roślinności, trawników, oczek wodnych.
Zwalczanie, zapobieganie przed szkodnikami drzew i krzewów.
Ochrona przed chwastami.

Zapraszamy do skorzystania z usługi.